Al sinds de oprichting van de oecumenische geloofsgemeenschap in Nieuwland vormen de inloop en andere dagelijkse activiteiten in De Herberg de kern van onze gemeenschap. We wilden een gastvrije plek in Nieuwland zijn. De laatste jaren is de Oecumenische Wijkraad Nieuwland bezig geweest de functie van De Herberg voor Nieuwland verder te versterken.
  • De redactie van de nieuwsbrief is momenteel vacant. Daarom verschijnen er voorlopig geen nieuwe nieuwsbrieven. Hebt u belangstelling voor de redactie van de nieuwsbrief neem dan contact op met de Herberg.

Kopij voor de nieuwsbrief

De nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks. Bijdragen mogen maximaal 200 woorden bevatten. De redactie bepaalt of bijdragen worden geplaatst en kan ze inkorten of redigeren.

Bestandsgrootte limiet voor elk bestand is 10.0 MB